Studiepunten Wereld Expo – Holland Delta Paviljoen – Milaan

Opdracht is het ondertitelen van video opnames en als 8 aparte Youtube filmpjes op internet plaatsen

Er zijn interviews opgenomen tijdens de Wereld Expo te Milaan, met 11 personen, waaronder SLOW FOOD International leider Roberto Burdese.
Daarvan zijn 7 interviews  afgenomen in het Engels en 4 in het Nederlands.

Gezien het rumoer op de Expo moeten deze filmpjes allemaal ondertiteld worden en daarna als You Tube filmpjes op internet komen.

Zijn er studenten op de MBO Amersfoort die bekwaam en enthousiast zijn om dit voor studiepunten uit te (kunnen) voeren? Daarbij biedt de opdrachtgeeefster haar begeleiding aan.

Graag verneem ik zo spoedig mogelijk of er hiervoor studenten beschikbaar zijn om een afspraak te maken.

Met vriendelijke groet,

Annemarie M. Schaacke

Inlichtingen en aanmelden bij het Opdrachtenbureau.