POK aanvragen en verzekeringen

Praktijkovereenkomst (POK) en verzekeringen

Wanneer een leerbedrijf erkend is door SBB voor jouw opleiding kan er een praktijkovereenkomst, hierna POK te noemen, worden opgesteld. De POK is een stageovereenkomst tussen het leerbedrijf, MBO Amersfoort en de student. Alle partijen ondertekenen deze overeenkomst en wanneer een student minderjarig is, dient een ouder/voogd deze mede te ondertekenen.

Wanneer de POK is ondertekend sluit MBO Amersfoort een aansprakelijkheidsverzekering af voor de student voor de duur van de stage. Een POK moet altijd ondertekend retour zijn op school, vóór aanvang van de stage. Zonder POK is een student niet verzekerd!

Sommige bedrijven maken naast de POK een eigen contract met de stagiair.

Via onderstaand webformulier kun je een POK-aanvraag indienen of een aanvraag indienen om een nog lopende POK voortijdig te beëindigen.


Oeps! We konden je formulier niet vinden.