Regeling Studiepunten

REGELING STUDIEPUNTEN

·        Studiepunten vormen binnen de SEO een vast onderdeel van het studieprogramma.

·        Een studiepunt komt overeen met 1 SBU (klokuur) en wordt besteed aan activiteiten buiten het lesprogramma. De activiteiten zelf kunnen wel een relatie hebben met het lesprogramma.

·        Het aantal behaalde studiepunten wordt meegenomen in het studieadvies bij het onderdeel beroepshouding.

·        Het aantal te behalen studiepunten per jaar/per periode …

·        Het teveel behaalde studiepunten mogen onbeperkt meegenomen worden naar het volgende schooljaar.

·        Onvoldoende behaalde studiepunten moeten worden ingehaald in het volgende studiejaar, op straffe van vier extra studiepunten in dat jaar.

·        In het geval van stage gedurende twee onderwijsperioden wordt het aantal te behalen studiepunten gehalveerd, in geval van een onderwijsperiode wordt het aantal te behalen studiepunten met 1/4 deel verlaagd.

·        Op de website van de SEO wordt een overzicht gegeven van activiteiten waar studiepunten mee behaald kunnen worden.

·        Een student kan in overleg met de SLB er eigen activiteiten uitvoeren waarmee studiepunten behaald kunnen worden.

·        De SLB er houdt de voortgang bij  t.a.v. het behalen van studiepunten en stimuleert de student.

·        De SLB er is verantwoordelijk voor de invoering van de studiepunten in TP.

 

 

Privacy-instellingen

Wij optimaliseren graag onze website, daarom maken wij gebruik van cookies. Wijzig je voorkeuren of bekijk ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen