Praktijkopleiders bezoeken HU in Amersfoort

Op 29 november net voor drie uur ’s middags verzamelt zich een steeds groter wordende groep rond een tafel met koffie en cake. Voor de vele hbo studenten die er langs komen is niets meer dan een klein obstakel tussen de loungetrap en de uitgang van HU Amersfoort aan het Eemplein. Voor de groter wordende groep is het een eerste kennismaking met het gebouw en met de studies die MBO Amersfoort hier voor het tweede jaar aanbiedt. Deze groep bestaat uit praktijkopleiders voor de financiële beroepen.

Welkom door teamleider

Praktijkopleiders bezoeken SEO - Jeroen Jansen heet iedereen welkomDe praktijkopleiders werden eerst welkom geheten door teamleider Jeroen Jansen. In zijn welkomstwoord benadrukte hij de noodzaak om samen te werken. Enerzijds met de praktijkopleiders die studenten de nodige ervaring opleveren. Anderzijds met de hbo-collega’s om doorstroom te versoepelen en te vereenvoudigen. Dat laatste vroeg een lange adem. Inmiddels weten de betrokkenen elkaar steeds beter te vinden.

Praktijkopleiders langs theorie en praktijk

Na het welkomstwoord werden de aanwezigen toegewezen aan groepen en door het pand meegenomen. Na de rondleiding in de Hogeschool werd de oversteek gemaakt naar onderwijsbedrijf AdminCompany. Volgens het concept Onderwijs in Bedrijf doen studenten hier voor een langere periode relevante werkervaring op in de echte bedrijfssituatie van dienstverlener in financiële en salarisadministratie voor midden- en kleinbedrijf. AdminCompany administreert voor de andere onderwijsbedrijven en enkele start-ups in De Nieuwe Stad. Het geeft de studenten een heel divers aanbod van opdrachten waardoor ze brede ervaring opdoen in de financiële en BTW administratie.

Van mbo naar hbo

De School voor Economie en Ondernemen heeft met alle niveau 4 opleidingen haar intrek genomen in het gebouw van Hogeschool Utrecht in Amersfoort. De studenten die de opleidingen volgen, maken dan al vanaf dag één kennis met de sfeer van een hbo-instelling. Zo krijgen zij ook meteen een hbo-instelling. Handig, omdat veel studenten het mbo zien als een tussenstation, een verplichte ‘horde’ die ze moeten nemen om op het hbo te komen.

Praktijkervaring in doorstromen

Praktijkopleiders bezoeken SEO - Ontvangst met koffie en cakeIn het gezelschap zit ook een oud-student van MBO Amersfoort. Een jongen die naast professioneel wielrennen ook aan zijn maatschappelijke carrière werkt en na het mbo gestart is aan de studie bedrijfseconomie. Hij heeft deze niet afgemaakt en begint in september aan de studie small business. Hij heeft dus al wel kennisgemaakt met de manier van leren op het hbo en weet wat doorstromen betekent. Het was zeker geen soepele overstap, maar de persoonlijke motivatie en de manier waarop je er in gaat, bepalen alles. Het is veel meer zelf doen, zelf plannen en zelf organiseren. Je komt vanuit een klassikale omgeving en nu is het veel meer een projectomgeving waarin je zelfstandig naar een deelproduct of eindproduct werkt. “Er wordt je niet meer stap voor stap verteld wat je moet doen. Er wordt verteld wat het eindproduct moet worden en zelf bepaal je hoe je daar komt. Je bepaalt dan ook vooral je eigen succes door aanwezig te zijn, voorbereid te zijn, mee te doen en vragen te stellen.”