‹ Terug naar het opleidingsoverzicht

MHBO marketing en communicatie specialist

Aanmelden BOL

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 25727
Leerweg: BOL
Niveau: 4
Duur opleiding: 2-3 jaar
Startdatum: Februari, Augustus

Kies je voor de opleiding MHBO marketing & communicatie specialist dan wil je graag een opleiding waarbij je creativiteit kwijt kunt. Je bedenkt slimme oplossingen voor bedrijven om ze te helpen aan meer tevreden klanten. Je luistert naar wat een klant wil en kunt je goed inleven. Je kunt jouw idee duidelijk en mooi presenteren, op papier en in een gesprek. Je neemt initiatief. Je werkt zelfstandig of in een team. Bij MHBO is er extra aandacht voor doorstroom naar het hbo.

Dit is jouw toekomst

Je gaat werken op de marketingcommunicatie-afdeling van bedrijven of organisaties. Of je gaat werken bij een (online) marketingcommunicatie bureau dat wordt ingehuurd door bedrijven. Jij wordt vooral ingezet voor het maken en creëren. Daarbij houd je je aan de opdracht van de klant of opdrachtgever, maar weet hem ook te verrassen met je oplossingen.

Zo ziet jouw opleiding eruit

Tijdens de intake kijken we of je geschikt bent om de verkorte opleiding te volgen. Je moet het echt willen, want het vraagt om veel zelfstudie. Bij de opleiding MHBO marketing & communicatie specialist ga je leren en werken (stage). Zo’n opleiding heet beroepsopleidende leerweg (BOL). Een studieloopbaanbegeleider helpt je met je studie.

Kerntaken en verplichte vakken

Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wat een marketing & communicatie specialist precies moet kunnen. Dit noemen we de kerntaken.

Tijdens de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:

  • Je assisteert bij het opstellen van operationele plannen om het marketing- en communicatiebeleid uit te werken
  • Je verzorgt on- en offline marketing- en communicatieactiviteiten
  • Je assisteert bij marktonderzoeken
  • Je assisteert bij het verzorgen van de corporate informatie

Verplichte vakken zijn: Nederlands, Engels, Duits, rekenen, loopbaanleren en burgerschap. Je volgt ook beroepsspecifieke vakken zoals marketing, communicatie, marktonderzoek en marketingplanning.

Keuzedelen

Met keuzedelen mag je zelf kiezen hoe je een stukje van je opleiding invult. Informatie over de verschillende keuzedelen en het moment van kiezen krijg je tijdens je opleiding. Een keuzedeel kan gericht zijn op het beroep waarvoor je een opleiding volgt, maar ook op een ander beroep of op doorstromen naar een volgende opleiding in het mbo of hbo. Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van je opleiding.

Volg je de opleiding bij ons, dan kies je sowieso voor ondernemerschap! Om jou hier zo veel mogelijk over mee te geven is het keuzevak Ondernemen een standaard onderdeel van de opleiding.

Toelatingseisen

  • vmbo kaderberoepsgerichte-, vmbo gemengde- of vmbo theoretische leerweg of
  • havo/vwo overgangsbewijs van 3e naar 4e leerjaar of
  • diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3) vergelijkbaar beroep

Aanvullende toelatingseis is een 7 voor Engels, Nederlands en rekenen.

Opleidingskosten

Ben je jonger dan achttien jaar, dan hoef je nog geen lesgeld te betalen. Vanaf je achttiende jaar zijn de kosten afhankelijk van de opleiding die je volgt.

Het lesgeld voor BOL-opleidingen voor schooljaar 2022-2023 is € 1.239,-

De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en kan (licht) afwijken.

Bestellen leermiddelen
Voor het bestellen van leermiddelen kun je terecht bij Studers. Bekijk en lees de instructie.
Meer informatie over de kosten van leermiddelen.

Laptop
Voor je opleiding heb je een laptop nodig. Wat moet je laptop kunnen?

Zijn de kosten een probleem?
Bij MBO Amersfoort kun je met financiële vragen terecht bij het Financieel Spreekuur (FIS). Zij denken met je mee over de mogelijkheden. Stuur je vraag per mail naar FIS@mboamersfoort.nl of WhatsApp of bel naar 06-15 28 32 14.

Vervolgopleidingen

Na je diploma kun je doorstromen naar diverse opleidingen in het hbo, zoals:

  • Hbo Communicatie
  • Hbo Journalistiek

Kans op stage en werk

Wil je weten wat de kans is om een stageplek te vinden? Kijk dan op kansopstage.nl, een website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). SBB geeft ook informatie over de arbeidsmarktkansen na het afronden van je opleiding. Dit kun je vinden op de website kansopwerk.nl. Kans op werk geeft aan wat de kans is dat je als schoolverlater een baan vindt in het verlengde van je opleiding. Dus wat is de kans op werk over twee jaar bij een opleiding van twee jaar en wat is de kans over drie jaar bij een opleiding van drie jaar.

Studie in Cijfers

Je studietijd is een tijd waarin je vrienden maakt, ontdekt waar je goed in bent, wat je leuk vindt en plannen maakt voor je toekomst. Het is dan ook belangrijk om je keuze te bepalen op basis van verschillende invalshoeken. Wil je weten hoe tevreden studenten zijn over MBO Amersfoort, je kansen op een baan of hoeveel studenten doorstromen naar een vervolgopleiding? Klik hier voor de laatste informatie.