‹ Terug naar het opleidingsoverzicht

Financieel administratief medewerker

Aanmelden BOL

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 25139
Leerweg: BOL
Niveau: 3
Duur opleiding: 2-3 jaar
Startdatum: September

Jij kunt goed rekenen en je bent handig op de computer. Je werkt netjes. Je voelt je verantwoordelijk voor je werk. En je bent heel eerlijk en betrouwbaar.

Dit is jouw toekomst

Als financieel medewerker zorg je dat de administratie klopt. Je voert de facturen in van dingen die het bedrijf heeft gekocht. Of van dingen die het bedrijf heeft verkocht. Je houdt alle informatie over een project bij. Soms houd je uren bij. Soms werk je met informatie die geheim moet blijven. Jij houdt die informatie dan geheim.

Doordat jij je werk goed doet, weet de directie precies hoe het bedrijf er financieel voor staat. Als een financieel administratief medewerker een fout maakt, kan dat grote gevolgen hebben.

Zo ziet jouw opleiding eruit

De opleiding tot Financieel administratief medewerker duurt twee tot drie jaar en is een beroepsopleidende leerweg (BOL): je volgt theorie- en praktijklessen bij MBO Amersfoort.

Theorie en praktijk worden tijdens je opleiding afgewisseld. Je krijgt veel praktijkopdrachten. Je bouwt veel inhoudelijke kennis op en leert hoe je deze kennis kunt omzetten in beroeps- en computervaardigheden. Die praktische ervaring bouw je verder uit met externe stages. Je gaat zelf op zoek naar de stageplek die jou leuk lijkt. Lukt dat niet? Dan helpen wij.

AdminCompany
Een deel van je opleiding vindt plaats bij AdminCompany, het onderwijsbedrijf voor de financiële beroepen. Je ondersteunt hier de klanten van AdminCompany bij de uitvoering van hun administratieve processen. AdminCompany zit op een andere locatie. Je vindt AdminCompany op de Brabantsestraat 19 in Amersfoort. Dat is ongeveer 5 minuten lopen van de school.

Kerntaken en verplichte vakken

Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wat een financieel administratief medewerker precies moet kunnen. Dit noemen we de kerntaken. Tijdens de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:

  • Je houdt dagboeken bij waarbij je bijvoorbeeld inkoop of verkoopfacturen in een administratie systeem boekt.
  • Je verricht activiteiten voor het debiteuren- en crediteurenbeheer zoals bijvoorbeeld aanmaningen versturen, incassotrajecten opstarten en het maken van creditnota’s.
  • Je houdt kwantiteitenregistraties bij, zoals urenregistraties, onkostendeclaraties, gebruik van lease-auto’s of vakantiedagen.

Verplichte vakken bij deze opleiding zijn: Nederlands, rekenen, Engels, en loopbaan en burgerschap.

Keuzedelen

Met keuzedelen mag je zelf kiezen hoe je een stukje van je opleiding invult. Informatie over de verschillende keuzedelen en het moment van kiezen krijg je tijdens je opleiding. Een keuzedeel kan gericht zijn op het beroep waarvoor je een opleiding volgt, maar ook op een ander beroep of op doorstromen naar een volgende opleiding in het mbo of hbo. Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van je opleiding.

Ga bijvoorbeeld voor het keuzedeel Online marketing. Volg je de opleiding bij ons, dan kies je sowieso voor ondernemerschap! Om jou hier zo veel mogelijk over mee te geven is het keuzevak Ondernemen een standaard onderdeel van de opleiding.

Toelatingseisen

  • vmbo kaderberoepsgerichte-, vmbo gemengde- of vmbo theoretische leerweg of
  • havo/vwo overgangsbewijs van 3e naar 4e leerjaar of
  • diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)

Opleidingskosten

Ben je jonger dan achttien jaar, dan hoef je nog geen lesgeld te betalen. Vanaf je achttiende jaar zijn de kosten afhankelijk van de opleiding die je volgt.

Vanwege de coronacrisis neemt de overheid een aantal maatregelen om studenten te helpen. Eén van die maatregelen is dat er voor schooljaar 2021-2022 vijftig procent korting wordt gegeven op het lesgeld. Meer informatie hierover is te vinden op de website van DUO.

Het lesgeld voor BOL-opleidingen voor schooljaar 2021-2022 is € 608,- (de helft van € 1.216,-).

De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en kan (licht) afwijken.

Bestellen leermiddelen
Voor het bestellen van leermiddelen kun je terecht bij Studers. Bekijk en lees de instructie.
Meer informatie over de kosten van leermiddelen.

Laptop
Voor je opleiding heb je een laptop nodig. Wat moet je laptop kunnen?

Zijn de kosten een probleem?
Zijn de kosten voor leermiddelen voor je ouder(s)/verzorger(s) misschien een probleem? Check of je gebruik kunt maken van de Regeling voorziening leermiddelen.

Vervolgopleidingen

  • Financiële beroepen op niveau 4 (Bedrijfsadministrateur/Assistent-accountant). Met je diploma op niveau 3, kun je niveau 4 mogelijk versneld doen.
  • Praktijkdiploma boekhouden (Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens)

Kans op stage en werk

Wil je weten wat de kans is om een stageplek te vinden? Kijk dan op kansopstage.nl, een website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). SBB geeft ook informatie over de arbeidsmarktkansen na het afronden van je opleiding. Dit kun je vinden op de website kansopwerk.nl. Kans op werk geeft aan wat de kans is dat je als schoolverlater een baan vindt in het verlengde van je opleiding. Dus wat is de kans op werk over twee jaar bij een opleiding van twee jaar en wat is de kans over drie jaar bij een opleiding van drie jaar.

Studie in Cijfers

Je studietijd is een tijd waarin je vrienden maakt, ontdekt waar je goed in bent, wat je leuk vindt en plannen maakt voor je toekomst. Het is dan ook belangrijk om je keuze te bepalen op basis van verschillende invalshoeken. Wil je weten hoe tevreden studenten zijn over MBO Amersfoort, je kansen op een baan of hoeveel studenten doorstromen naar een vervolgopleiding? Klik hier voor de laatste informatie.