Aanmelden en toelating mbo

Bekijk de video voor meer informatie over de nieuwe regels van aanmelden en toelating in het mbo-onderwijs.

Aanmelden voor meerdere opleidingen
Je kunt je aanmelden voor meerdere opleidingen. Als je dit doet word je uitgenodigd voor een afspraak met Team Centrale Intake (TCI). TCI is er voor studenten die advies op maat nodig hebben bij plaatsing.

Instroom mbo zonder vmbo diploma
Zonder vmbo-diploma ben je wettelijk niet toelaatbaar op mbo 2, 3 of 4. Bij hoge uitzondering kan je een toelatingsonderzoek aanvragen. Wanneer je in aanmerking komt voor een toelatingsonderzoek en hoe je dat kan aanvragen lees je hier: Instroom mbo zonder vmbo diploma.

Meer weten?
Lees dan het toelatings- en plaatsingsbeleid van MBO Amersfoort.

Keuzecoach
Als je nog niet precies weet welke opleiding je wilt doen, kun je een gesprek aanvragen met een keuzecoach. Normaal staat deze coach op de Open Dag voor je klaar. In verband met corona-maatregelen kun je nu via info@mboamersfoort.nl een telefoon- of beeldgesprek aanvragen met keuzecoach.

Kennismakingsactiviteiten
Als je je hebt aangemeld voor een opleiding, krijg je binnen twee weken een uitnodiging voor een eerste loopbaangesprek of voor een gesprek bij het Team Centrale Intake. In verband met de corona-maatregelen worden de loopbaan- en intakegesprekken telefonisch of via skype gehouden.

Eerste loopbaangesprek
Bedoeling van het eerste loopbaangesprek is:
– Kennismaken met de opleiding en vanuit de opleiding kennismaken met jou. We vinden dit heel belangrijk: we gaan ten slotte een aantal jaren met elkaar samenwerken. Het loopbaangesprek is de start van deze samenwerking en van de studieloopbaanbegeleiding die je tijdens je opleiding zult krijgen.

– We bespreken welke verwachtingen je van ons hebt en wij van jou. Je kunt het gesprek gebruiken als laatste check of je inderdaad de juiste keuze hebt gemaakt: het studiekeuzeadvies

– Het kan zijn dat je specifieke dingen nodig hebt in de opleiding, bijvoorbeeld omdat je dyslexie hebt of om een andere reden ondersteuning nodig hebt. Dit willen we in dit gesprek van je weten, zodat we daar in het onderwijs rekening mee kunnen houden.

Studiekeuzeadvies
Het eerste loopbaangesprek met de opleiding kun je ook zien als een studiekeuzeadvies. Zie het als een laatste check of je de juiste keuze hebt gemaakt. Mocht in dit gesprek blijken dat je niet de juiste keuze hebt gemaakt, dan kun je je uitschrijven en voor een andere opleiding aanmelden. Twijfel je tussen meerdere opleidingen? Dan kunnen wij je doorverwijzen naar Team Centrale Intake voor een oriënterend gesprek.

Kennismakingsbijeenkomst
Rond de zomervakantie organiseert jouw school een kennismakingsbijeenkomst. We verwachten van je dat je hieraan deelneemt, we geven je belangrijke informatie en je kunt je docenten en medestudenten vast leren kennen.

Opleidingen met beperkt aantal plaatsen
Bij een aantal opleidingen zijn er landelijke afspraken over het aantal studenten die de opleiding kunnen volgen. In een beperkt aantal gevallen heeft MBO Amersfoort een maximum aantal plaatsen (numerus fixus) ingesteld, omdat we niet voldoende plek of onvoldoende stageplekken hebben, of er weinig werk in het beroep te vinden is. Wanneer een opleiding een maximum aantal plaatsen heeft, hebben degenen voorrang die zich voor 1 april hebben aangemeld. Wanneer er dan nog plek is, geldt de volgorde van aanmelding. Voor School voor Economie en Ondernemen zijn er geen opleidingen met numerus fixus.