2 Klassen zetten zich in voor de Dorcas Voedselactie.

De Dorcas Voedselactie heeft 641 dozen voedsel opgeleverd. Een prachtige opbrengst en zelfs 111 dozen meer dan vorig jaar! De plaatselijke werkgroep bedankt iedereen hartelijk voor zijn / haar bijdrage aan deze actie. Met elkaar heeft Nijkerk en Nijkerkerveen een geweldige hoeveelheid voedsel bijeen gebracht voor mensen die dat zelf niet kunnen bekostigen.
Veel vrijwilligers hebben zich ingezet, jong en oud: 2 klassen van MBO-Amersfoort zijn op de vrijdag actief geweest., Een aantal leerlingen van scholengemeenschap Corlaer heeft in het kader van hun maatschappelijke stage meegedaan en tientallen andere vrijwilligers hebben de supermarkten bemenst.
Ook de supermarkten zelf hebben hun beste beentje voorgezet door voor voldoende voorraden en een mooie stand te zorgen. Voor het transport naar Woudenberg had de koeriersdienst van firma Besseling weer een vrachtwagen ter beschikking gesteld.
Deze week zijn in dit sorteercentrum bijna 100 vrijwilligers bezig om de voedselpakketten samen te stellen en verzendklaar te maken. Veel transporten naar Oost-Europa worden ook weer door vrijwilligers gedaan. Zo wordt alles voor minimale kosten uitgevoerd.
Zeker 20.000 voedselpakketten zullen nog voor de kerst hun bestemming bereiken, of dit nu om arme ouderen in Oost-Europa en Afrika gaat, of om Syrische vluchtelingen.

Voedsel voor nu en voor later
Vandaag de dag leeft ruim één miljard mensen in extreme armoede. Dorcas komt voor hen in actie; het zijn mensen die geen beroep kunnen doen op een sociaal of financieel vangnet. Tijdens de Dorcas Voedselactie 2014 zamelden in het gehele land duizenden vrijwilligers van 2 tot en met 9 november voedsel en geld in vanuit supermarkten, scholen, kerken en bedrijven. Het voedsel zal Dorcas uitdelen aan mensen die dit zelf niet kunnen kopen vanwege armoede, leeftijd, ziekte of beperking.

Dorcas
Dorcas legt zich niet neer bij armoede in Oost-Europa en Afrika. Ze werkt samen met lokale partnerorganisaties aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de allerarmsten en laat zich hiervoor inspireren door Mattheüs 25:31-46 uit de Bijbel. Ze is actief op het gebied van ontwikkelingshulp, sociale zorg en rampenmanagement en komt in actie voor de allerarmsten ongeacht ras, religie, geslacht en politieke overtuiging.

Bron: Stad Nijkerk.nl

 

Dorcas

 

 

 

 

Privacy-instellingen

Wij optimaliseren graag onze website, daarom maken wij gebruik van cookies. Wijzig je voorkeuren of bekijk ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen